blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

WATERWONEN (vervolg)

Maar ondertussen is de belangstelling alleen maar toegenomen, niet alleen voor het wonen op een drijvende waterwoning, maar ook voor ondermeer paalwoningen, uiterwaarden woningen, terpwoningen, floodproofwoningen, amfibische woningen en aanverwante typologieën. Meerdere factoren hebben de laatste tijd hiertoe bijgedragen en dat wereldwijd, zoals onder andere: Het broeikas effect en opmerkelijke schommelingen in het klimaat, een stijging van de gemiddelde temperatuur waardoor extra opwarming van de aarde, met als gevolg een toenemend smelten van de ijskappen en gletsjers waardoor stijging van de zeespiegel en problemen met de water-afhandeling van onze grote rivieren, kortom allemaal aspecten, waardoor onder andere toekomstige overstromingen niet geheel ondenkbaar meer zullen zijn!

Mijn eigen water-romantiek en voorts een bepaalde woon-visie is inmiddels dus enigszins achterhaald door al deze dreigingen van mogelijke overstromingen, vanuit zee en vanuit de rivieren, waaraan we al binnen zeer afzienbare tijd het hoofd moeten bieden! Maar tegelijkertijd kan dit alles ook extra mogelijkheden scheppen op het terrein van de Ruimtelijke Ordening, want enerzijds kunnen we op deze ontwikkelingen anticiperen door bijvoorbeeld sommige gebieden te bestemmen als zogenaamde calamiteiten polders, geschikt als waterbergingsgebieden in geval van dreigende overstromingen om al het overtollige water te kunnen opvangen (bergen), maar anderzijds kunnen we al deze waterbergingsgebieden, zoals ook reeds de vele grindgaten langs onze grote rivieren, voorts nu bestemmen voor waterwonen. In een tijd, waarbij er bovendien een steeds groter gebrek dreigt te komen aan zogenaamde “droge bouwlocaties” voor de woningbouw zou het een vergissing zijn van de eerste orde, wanneer we dit mogelijke waterwonen aldaar zouden negeren.

EN trouwens Nederland is van oudsher, in naam en cultuur, altijd verbonden geweest met leven MET WATER. Onder meer onze watermolens hebben daarom ook een symbolische betekenis in het Buitenland. Maar hetzelfde zal absoluut gaan gelden voor al onze toekomstige drijvende waterwoningen, in al zijn soorten en hoedanigheden, alszijnde eveneens soortelijke iconen, die wederom getuigen van onze verbondenheid met het water.

Maar helaas de tijd schrijdt voort, want blijkbaar bestaat er nog veel koudwatervrees bij menige watergebonden overheid, echter ik ben vast niet de enige die zo zou willen wonen (liever eergisteren dan vandaag), dus wat let u om de krachten te bundelen om hierdoor het proces te versnellen. Graag verneem ik van u. HV <<

f252 mist
f253 mist
f254 mist


studie
wonen op het water

volgende pagina