blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

FLEXWONEN

niet separeren, maar integreren oftewel het verduurzamen van bestendige huisvestingsstructuren

Het FLEXwonen is in principe gebaseerd op een interne ruimtelijke veranderbaarheid middels wisselruimten, waardoor een zelfstandige huisvesting tegelijkertijd mogelijk blijft, waarbij bewonersaantallen kunnen variëren van 1 tot maximaal 7 in de standaard travee ten behoeve van diverse aanwezige categoriën, zoals onder andere senioren, maar ook gezinnen, starters, alleenstaanden, studenten, maar ook in geval van koppeling van een aantal traveeën, gehandicapten (RIBW), een collectief wonen, schoolwoningen en dat alles in combinatie met een eventueel werken aan huis.

Kortom een dynamische samenlevingsstructuur, waarbij iedereen, ongeacht standen en leeftijden, betrokken kan zijn en blijven door zo nodig hierop in te spelen met behulp van de aanwezige flexibiliteit qua veranderbare ruimten, maar overigens dit alles dateert in hoofdlijnen al vanaf 1985 (zie krantenartikel, doorklikken hier rechts) echter ik was en ben nog steeds geen projectontwikkelaar.

Maar wat dit alles tegenwoordig weer buitengewoon actueel maakt, is enerzijds de startersproblematiek op de huidige woningmarkt, die vrijwel kansloos zijn om nog een geschikte woning te verwerven, echter anderzijds nog steeds de noodzaak van menig senioren echtpaar om voortijdig hun geliefde woning te moeten verlaten, vaak om redenen dat die woning te groot geworden is (jammer dan om de kleinkinderen dus nog te kunnen laten logeren... dus niet! En met name het laatste was voor mij destijds aanleiding om het flexwonen te ontwerpen, om daarop dan vanaf het begin realisatie te kunnen anticiperen, waardoor voorts een voortijdig moeten vertrekken niet meer nodig zou moeten zijn, met als motto toen: Senioren behoren net zoals monumentale bomen een wezenlijk bestanddeel uit te blijven maken van de totale mensen tuin.

Echter en dit ter uwer attentie, dit concept leent zich ook bij uitstek voor een realisatie in de context van een particulier opdrachtgeverschap, hetzij individueel, hetzij collectief met daardoor, afhankelijk van de mate aan eigenbouw, een aanzienlijke reductie op de bouwkosten! Met andere woorden schroom niet en oriënteer je in je onmiddellijke omgeving wat betreft daartoe geschikte bouwpercelen en voorts verneem ik graag van u. Maar in zijn algemeenheid ben ik stellig van mening, dat met name starters heden nog maar een kans maken als zij tezamen met een architect collectief gaan bouwen, mits daartoe een gemeente tevens tegen redelijke kosten een bouwperceel ter beschikking stelt! <<

f242 mist
f243 mist
f244 mist


studie
woningen met varieerbare afmeting en indeling.

volgende pagina