blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

WATERWONEN

een illusie, een utopie of een concrete werkelijkheid??

Verkeren nabij, aan en op het water heeft mij, architect Harry Verstappen, altijd al wezenlijk aangetrokken en daarom verlang ik al geruime tijd te gaan wonen op een drijvende waterwoning. Daartoe heb ik in 2004 een eerste ontwerp gemaakt, maar inmiddels liggen er 3 concepten op de plank.

Kort daarna, inmiddels zelf ook een senior, kwam ik op het idee voor een zogenaamde “MZ-steiger”, waaraan gelegen een contingent van maximaal 10 gelijksoortige drijvende waterwoningen in verband met een bindende onderlinge beeldverwantschap, waarin tevens woonachtig senioren, die van tevoren met elkaar zijn overeengekomen om in het kader van een zekere nabuurschap een gedoseerde aandacht voor elkaar te zullen hebben (vorm van een zekere MantelZorg) om op die wijze nog geruime tijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bovendien ging ik hierbij van de gedachte uit, dat deze eveneens waterminnende senioren volgaarne eventueel de eigen boot zouden willen afmeren langszij de eigen drijvende waterwoning, dus een ligplaats met ook een verbinding naar groot open water.

Kortom, vervolgens heb ik toenadering gezocht tot meerdere watergebonden gemeenten, op zoek naar een geschikte waterlocatie, dit heeft tot op heden helaas nog niet geleid tot een concreet resultaat. Wel heeft menige gemeente enthousiast gereageerd in de trant van: “een zeer sympathiek nieuw wooninitiatief”, waarbij sommigen zelfs in dat verband spraken van aanleun-woningen op het water en ik zou op termijn nog nader wat vernemen.

Echter het is nog steeds op wachten op dit water, anders was er al lang sprake geweest van een realisatie, al had dit zich slechts bepaald tot maar één exemplaar, te weten mijn eigen drijvende waterwoning, geheel conform mijn eigen ontwerp! Want, let wel, ik ben geen projectontwikkelaar, maar slechts een pleitbezorger voor waterwonen, dus welke Gemeente biedt een kans en trouwens waterwonen kan ook worden beschouwd als een soort NOMADEN ARCHITECTUUR, want men kan altijd met zijn “huis en haard” nadien nog vertrekken. Maar wil het collectief samen wonen aan een MZ-steiger zijn speciale meerwaarde krijgen, dan dienen uiteraard meerdere waterwoningen te worden gerealiseerd en tevens aantrekkelijk is bij het onderhavige ontwerp, dat dit is gebaseerd op een modulair bouwsysteem, gekoppeld aan een standaardisatie van repeterende bouwelementen, waardoor juist bouwen in de context van een particulier opdrachtgeverschap oftewel deels in een eigen beheer de bouwkosten aanzienlijk betaalbaar maakt. EN met meerdere belangstellenden kan dat ook mogelijk van invloed zijn op de verwervingskosten van een waterlocatie. >>

f211 mist
f213 mist
f214 mist


studie
wonen op het water.

volgende pagina