blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

RANGORDE

De hiërarchische rangorde zijnde van betekenis bij een ontwerpproces:

  1. de ruimtelijke kwaliteit vande plek in de relatie tot zijn nabije respectievelijk iets wijdere omgeving (permanent en/of semi-permanent en/of alreeds “besmet”)
  2. een bepaalde kwaliteit van de architect
  3. een goede verstandhouding tussen de opdrachtgever en de architect
  4. de economie
  5. de impact van een bestemmingsplan
  6. de impact van vigerende wetten, regelgeving en verordeningen
  7. de impact van regulerende en medebepalende ambtelijke organen
  8. de impact van omwonenden

EN binnen de context van hierboven vernoemd, dienen we dus een bepaalde concensus te vinden, hetgeen kan resulteren in een bepaald ruimtelijk optimum. <<

f132 mist
f133 mist
f134 mist


Amsterdam
Asfaltcentrale Heijmans

Volgende pagina