blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

STEDEBOUWKUNDIGE “INSTEEK” (vervolg)

De meest ideale locatie is een plek waarvan zijn omgeving “ongerept” is en waarbij deze authentieke ruimtelijke kwaliteit permanent blijft. Want zo'n plek is dan te beschouwen als een waardevolle (uitgangs-)constante en de daarop maakbare woning is de variabele en tesamen kan dat dan resulteren in een bijna symbiotische uniciteit. En maar zelden geldt het omgekeerde, want menigmaal heb ik in een later stadium moeten vaststellen, dat bij kwalitatieve woningen van het eerste uur door de nakomende gebouwen van een beduidend mindere allure in de onmiddelijke omgeving, hun VERBEELDING werd aangetast.

En de echt unieke plekken zijn maar schaars in ons land, helaas, maar mocht hiervan sprake zijn, dan dient deze lokatie met het meest omzichtige respect te worden bediend.<<

g092 mist
g093 mist
g094 mist


Empel Een landmark in de dorpskern. Multifunctioneel gebouw met café, huisartsen, fysiotherapie, apotheek, appartementen en daktuin

Volgende pagina