blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

STEDEBOUWKUNDIGE “INSTEEK”:

Contrastrerend of harmoniërend?! De woning c.q. een gebouw staat maar zelden slechts op zichzelf. Dus contrastrerend of juist harmoniërend ontwerpen, alhoewel, die tegenstelling blijkt vaak zeer betrekkelijk, want menigmaal zal toch zelfs het meest contrasterende ontwerp zich “voegen” naar het kavel, daarbij hooguit met een marginale rebelsheid.

In de slag met de vele wetten, regels, bouwverordeningen, beeldkwaliteitsplannen en welstandsadviezen, allen medebepalend in zekere zin, vereist het vaak veel geduld, doorzettingsvermogen en inventiviteit om voorts bij benadering enigszins je zin te krijgen. Beducht voor een bepaalde verstoring zijn er zelfs autoriteiten, die aandringen op een “architectuurafstemming” op de omringende architectuur, ongeacht de kwaliteit van het omringende.

Binnen de voorwaarden van het geldende bestemmingsplan in samenhang met de omgeving kan men besluiten voor een verbeelding, die zich distancieert of conformeert en/of voor een combinatiemodel van beiden! >>

f082 mist
f083 mist
f084 mist


Utrecht
Restauratie en renovatie van een kantorenpand.

Volgende pagina