blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

ARCHITECTONISCHE “INSTEEK” (vervolg)

Vaak maakt men echter verkeerde abstracties, doet men foute concessies, maar het DNA van de architectuur bestaat primair uit de archetypen kegel, bol en kubus. De combinaties en afgeleiden van deze vormen roepen spanning op in een gebouw. Zuiver orthogonale (rechthoekige) panden, waarin enkel de kubus of rechthoek als basisvorm is verwerkt, maken in mijn optiek te weinig gebruik van alle mogelijkheden van de bouwkunde. Persoonlijk prefereer ik een bepaalde ruimtelijke dualiteit in gebouwen én dat ook ten opzichte van de omgeving. Enige frictie acht ik gewenst, want dat houdt alert en zet aan tot een intensere beleving. Vanuit de vernoemde basisvormen zou een bepaalde individualiteit moeten ontstaan, even uniek als ieder mens is!

Zo, ook bijvoorbeeld het drijvende clubschip van watersport vereniging Neptunus te 's-Hertogenbosch. De uitwendige vorm diende te refereren aan een schip, zo ook het interieur. Gebouwd op een betonnen bak, jedoch kan varen en/of stabiel ooit geplaatst worden op het land. Zeer geëigende materiaal-toepassing is van groot belang, want ieder materiaal brengt zijn eigen karakter mee en is zodoende zeer bepalend voor de uitstraling van het bouwwerk. Maar datzelfde geldt ook voor kleuren! Kleuren kunnen meewerken aan de beleving, maar verkeerd toegepast, het totale beeld ernstig aantasten, zo niet teniet doen. Bij dit drijvende clubhuis was de ijle grijze kleur van de buitenwanden van belang om dit zogenaamde schip langzaam vanuit het water op te trekken naar de lucht, als een mistbank over de haven. Het blauwe dak trekt dit verband door.

Maar tevens wezenlijk bij het ontwerpen is, dát men geen overbodige decoratieve elementen toevoegt, waarmee feitelijk slechts wordt beoogd om de verbeelding (vaak achteraf omdat het beeld als te sober wordt ervaren/beleefd) te manipuleren. “LESS IS MORE” (citaat architect Mies van der Rohe), kristallisatie van vorm en beeld door het reduceren van overbodige ornamenten. En DOE NIKS TEGEN HET GEWETEN (citaat Albert Einstein). <<

g072 mist
g073 mist
g074 mist


Berghem
Nieuwbouw woonhuis.

Volgende pagina