blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

VISIE

“ARCHITECTUUR is de moeder van alle kunsten, schilderen en beeldhouwen zijn onder andere haar kinderen..... (citaat Michelangelo)”.
Maar architectuur is in ons tijdperk de meest “gecontroleerde kunst” van allemaal.... (citaat Verstappen), echter misschien, dat het particulier opdrachtgeverschap hieraan letterlijk “meer ruimte” kan en zal verlenen. Want helaas zij opgemerkt, menig ambtelijke regelgeving inclusief de taakstelling van de bijbehorende instanties is menigmaal redelijk repressief en frustreert de individualiteit, hetgeen vaak fnuikend werkt op een ontwerpproces, juist op zoek naar BEELDENDE KWALITEIT! En overigens, dit alles geldt tevens soms voor de bij voorbaat onverdraagzaamheid van omwonenden.

Plastisch gesteld, een huis (feitelijk elk onderkomen) is te beschouwen als een DERDE HUID, die moet ademen, leven en passen bij de bewoner. Interieur en exterieur corresponderen, zijn onderdeel van één ruimtelijke compositie... Een mooie gevel is niet genoeg, de beleving van buiten dient binnen voortgezet en verdiept te worden. De maatvoering van de ruimtes moet kloppen met de processen, die er gaande zijn. Ruimte heeft een enorme impact op de mens erbinnen. Een ruimte kan stimuleren, activeren, verlammen, beklemmen, bezielen, helend werken of ziek maken.

DE PRIMAIRE TAAK van de architect is om deze aspecten te onderkennen en de ruimtes zo optimaal te maken. DAT geldt zowel voor het straatbeeld, waar we ons tussen de gebouwen bevinden, als binnen in het gebouw. EN het palet, dat de werking van ruimte bepaald is breed geschakeerd. Licht-donker, helder en diffuus, open of gesloten, direct-indirect, hoog-laag, maat-schaal, markant of bescheiden,...... allemaal psychologische aspecten, waardoor de invloed, die de ruimte heeft op de mens, op zijn welbevinden en emoties, wordt bepaald! >>

f032 mist
f033 mist
f034 mist


Breda
Nieuwbouw stadsvilla.

Volgende pagina