blok sign

intro (home page)

PARTICULIER

aan-/verbouw 1
aan-/verbouw 2
nieuwbouw 1
nieuwbouw 2
nieuwbouw 3
nieuwbouw 4
nieuwbouw 5
nieuwbouw 6

ZAKELIJK

re-vitalisatie
multifunctioneel
kantoor
winkel
industrieel 1
industrieel 2

RECREATIE

clubschip
clubhuis

CONCEPT

waterwonen 1
waterwonen 2
flexwoning

GEGEVENS

overzicht
adres
links

INTRODUCTIE

“De straat is lang en schoon. De huizen, nieuw gebouwd en onderhouden. Hun gelijkvormige daken kabbelen richting horizon, echter ..... vaak PASSIELOOS”.

MAAR DAT KAN ANDERS, want:
De woningbouw in Nederland staat al enige tijd op een keerpunt! Van de kant van vele bewoners is er een toenemende behoefte om véél meer eigen, individuele invloed uit te oefenen op zowel het samenstellen van een programma van eisen als op het tot standkomen van het uiteindelijke ontwerp én de Overheid pleit steeds vaker voor het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap.

In dat verband wordt daarom bij menige vinex-lokatie tegenwoordig een derde deel van het bouwprogramma gereserveerd voor situaties, alwaar de consument zich als de ultieme opdrachtgever kan manifesteren.

Met dit particulier opdrachtgeverschap treedt zo een verdere vermaatschappelijking van de architectuur op, waarbij brede lagen ven de bevolking ZELF in hoge mate de regie over de woning weer overnemen, wat overigens wel met respect voor de omgeving dient te geschieden.

Voor een dergelijke stedebouwkundige ontwerpkwaliteit in samenhang met een individuele expressie zal daarom het inschakelen van, met name, een geregistreerde architect noodzakelijk blijven.

Maar tevens zal de VERBEELDING van deze INDIVIDUALITEIT ook een zeer persoonlijke, klantvriendelijke en consumentgerichte aanpak vereisen in een bijna symbiotische verhouding tot de bijbehorende architect.

rechts


Empel

Volgende pagina